Privacyverklaring

 

Dit privacyreglement heeft tot doel te informeren over hoe SRA omgaat met persoonsgegevens die wij via deze website verkrijgen.

 

Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan kunnen worden ontleend aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

De Wet bescherming persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wet persoonsregistraties kent een aantal rechten toe aan geregistreerden of aan een ieder. Deze zijn opgesomd in:

 

 1. artikel 29 (verzoek om mededeling of de verzoeker in de persoonsregistratie voorkomt),
 2. artikel 31 (verzoek van een geregistreerde zijn persoonsgegevens te verbeteren of te verwijderen) en
 3. artikel 32 (verzoek om mededeling omtrent verstrekking aan derde).

 

Een verzoek in dit verband kan worden gericht aan:
 

SRA
Relatiebeheer
Postbus 335
3430 AH Nieuwegein

 

Op grond van de Wbp dient, voordat persoonsgegevens worden verwerkt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en het doel waarvoor ze verzameld worden meegedeeld (artikel 33). Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

 

Hoe gaan de deelnemende organisaties om met persoonsgegevens?

Werkenbijsra.nl garandeert dat je gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan voor de bemiddeling tussen de kandidaat en de werkgever. (art. 7 WBP) Ook betekent het dat als je bijvoorbeeld elektronisch een sollicitatieformulier invult met een CV, deze gegevens niet voor andere doeleinden dan voor arbeidsbemiddeling worden gebruikt. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn (art. 10 WBP).

 

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die zelf actief zijn achtergelaten. De achtergelaten gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven met jouw uitdrukkelijke toestemming en er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden. Je bepaalt zelf welke gegevens aan wie ter beschikking worden gesteld. 

 

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 WBP). Heb je bezwaar tegen het verwerken van je persoonsgegevens, dan kan je dat via het algemene e-mailadres laten weten.

 

Beveiliging

Wij zijn ons ervan bewust dat niet alleen onze, maar ook jouw gegevens niet voor ongeautoriseerd gebruik bestemd zijn. Daarom streven wij naar een optimale beveiliging van werkenbijsra.nl en de informatie die er op te vinden is. Deze site gaat net zo discreet om met de gegevens die jouw browser aan ons doorgeeft.

 

Bij werkenbijsra.nl doen wij onze uiterste best jouw privacy binnen de totale site te beschermen. Slechts een beperkt aantal personen heeft toegang tot jouw opgeslagen persoonsgegevens. Het gaat hier om de personen die in dienst zijn van SRA en een externe beheerder. Contractueel is geregeld dat deze personen onder een geheimhoudingsverplichting staan.

 

IP-adres

Als je deze site bezoekt laat je jouw IP (Internet Protocol)-adres achter, het adres van jouw computer. Dit adres is echter niet gebonden aan persoonsgebonden informatie. Werkenbijsra.nl gebruikt deze IP-adressen voornamelijk om zicht te houden op de hoeveelheid unieke gebruikers op de site en daarom zal deze informatie niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

 

Cookies

Bij een bezoek aan werkenbijsra.nl maakt uw browser een zogenaamde cookie aan. Dit is een klein bestandje dat op de harde schijf wordt opgeslagen. Het is mogelijk om jouw browser zo in te stellen dat deze geen cookies aanmaakt. Ook van deze cookies wordt geen commercieel gebruik gemaakt.

 

Google gebruikt een cookie wanneer u onze website bezoekt om webstatistieken zoals het reageren op een vacature te kunnen bijhouden. Door deze gegevens te analyseren, kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd en kunnen we relevante advertenties tonen aan potentiële bezoekers. 

 

De geldigheid van deze cookie is 30 dagen. Indien u zich hiervoor af wilt melden kunt u de pagina met afmeldingsmogelijkheden voor Google Analytics bezoeken. Ook gebruikt Google een cookie wanneer u onze website bezoekt om u daarna van dienst te kunnen zijn bij het tonen van relevante tekst- en beeldadvertenties op Google en andere websites in het netwerk van Google. De geldigheid van deze cookie is 30 dagen. U kunt zich afmelden voor het gebruik van Google-cookies in de Instellingen voor advertenties van Google

 

Ook kunt u zich afmelden voor cookies van externe leveranciers door naar Your Online Choices te gaan. Deze informatie, die namens ons wordt verzameld en bijgehouden, is niet persoonlijk identificeerbaar. 

 

Disclaimer bij e-mails

De informatie in e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden is vertrouwelijk en kan juridisch beschermd zijn. Het is uitsluitend bedoeld voor degene(n) aan wie het gericht is of degene(n) die geautoriseerd zijn om het bericht te ontvangen. Indien het bericht niet voor u bestemd is, wijzen wij u er op dat het kopiëren, verspreiden of elke andere be- verwerking van de inhoud van de e-mail en zijn bestanden strikt verboden is en zelfs onrechtmatig kan zijn.

 

Het SRA is noch verantwoordelijk voor de correcte en complete verzending van de e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden, noch voor een eventuele vertraging in de verzending. Mocht u de e-mail niet correct hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met SRA met de vermelding van de naam en het adres van de afzender om vervolgens de e-mail te verwijderen. Tenslotte wijzen wij u er op dat SRA niet verantwoordelijkheid is voor virussen die de e-mail mogelijk bevat.

 

Vacature Zoeken

Categorie
In de functie
In de provincie
zoeken
 • Top Vacature
  Fiscalist
  Den Helder, Den Burg
 • 17-04-2018
  Assistent Accountant (32 - 40 uur)
  Oudewater
 • 17-04-2018
  Medewerker HR (parttime 24 uur pw)
  Nijmegen
 • 16-04-2018
  Registeraccountant
  Voorburg

werkenbijsra.nl maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren